OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POLITIKA COOKIES

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POLITIKA COOKIES

Společnost POIROT sro Račianska 69 / B, 83102 Bratislava, zapsaná v obch.register Okresní soud Bratislava I., oddíl SRO, Vložka číslo: 106963/B, IČO: 50010743, IČ DPH: SK2120145192, provozovatel webové stránky www.kosmetika-prep.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen "údaje") jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou a zákonnými nařízeními v oblasti ochrany osobních údajů.

Vážíme si vaši důvěru a chráníme vaše soukromí, proto je bezpečí vašich osobních údajů pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ( "Zásady") bychom vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, jak je uchováváme a jakým způsobem je dále používáme.

1.1. Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme: Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, případně bankovní spojení, údaje vzniklé na základě trvání smlouvy - nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy, shromažďujeme: Jméno a kontaktní údaje - e-mailová adresa, křestní jméno a příjmení.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje: Údaje z komunikace mezi internetovou stránkou www.kosmetika-prep.cz a zákazníkům v rozsahu vybavení zákaznické požadavky.
Analýzu chování návštěvníků na internetových stránkách spravovaných společností POIROT s.r.o.

1.2. Účely zpracování osobních údajů:

Poskytování služeb a jejich zlepšování - Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat jejich k vaší spokojenosti, zpracováváme vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří: Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných prostřednictvím naší webové stránky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, při vybraných údajích ke splnění právních povinností (např. Účetní doklady).

Zákaznická podpora - Na zajištění zákaznického servisu a na odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje na základě nezbytného splnění této smlouvy.

Komunikace - Shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s vámi a její individuálního přizpůsobení. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli vám s dokončením vaší objednávky, oznámili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky či reklamace nebo k ní od vás získali další informace.

Zlepšování služeb - Údaje používáme na neustálé zlepšování našich služeb a systémů včetně přidávání nových funkcí a zároveň s cílem dělat informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu vašim právům a zájmům, používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.

Ochrana, bezpečnost a řešení sporů - Údaje můžeme zpracovávat i z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, ke zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

Newsletter na e-mail (obchodní sdělení) - Zasíláme vám obchodní sdělení týkající se novinek, akcí, slev, výhcodných nabídek a obdobných produktů, jak jste si koupili. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu. Na odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud jejich zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získaly podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklikne, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro vás mělo právní účinky.

Máte právo kdykoliv vznést námitky proti těmto zpracování dat. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností POIROT s.r.o. V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povolené cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Poirot s.r.o., a to za účelem zajištění lepší provozu internetových stránek prep.sk a pro účely internetové reklamy společnosti POIROT. Více informací o cookies najdete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkované pouze pokud je to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
a) sesterským společnostem a zpracovatelem na základě plnění kupní smlouvy
b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
c) přepravcem s cílem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy
d) našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte
e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám zapojeným do zpracování dat;
f) třetím stranám, např. právním zástupcem, soudem s cílem vymáhání nebo uzavření jakékoliv smlouvy s vámi
g) veřejným orgánem (např. policie)
h) třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky
Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tyto zpracování správce zodpovědnost. Tyto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Společnost POIROT s.r.o. spolupracuje výhradně se společnostmi a partnery kteří přísně dodržují zásady GDPR a přikládají osobním údajům náležitý důraz a citlivost. V rámci sdílení osobních údajů s třetími stanu máme s partnery od kterých se to vyždauje uzavřené platné smlouvy v souladu s GDPR.
Společnosti s nimiž spolupracujeme a s nimiž sdílíme vaše osobní údaje v uvedeném rozsahu:

a) zajištění online nákupu, správa zákaznického konta, fakturace a jiné zákonné náležitosti v rámci vyřízení objednávky - Shopify Inc., 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada
b) zajištění doručení objednávky zákazníkova - Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
c) e-mail marketing, přímý marketing, newsletter - Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
d) analytika návštěvníků webové stránky a jejich chování, mimo demografických údajů -
Google Analytics - google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Facebook Pixel - Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park California 94025
e) sociální sítě v rámci rozsahu kteří zvolí přispěvatel - Facebook, Instagram, Youtube

2.1. Zabezpečení osobních údajů
a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zajišťujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich dat proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání shody jejich systémů s nařízením GDPR.

2.2. období zpracování
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v čase nezbytném pro zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, t. j. během objednávky a záruční lhůty a 1 rok od skončení záruční lhůty z důvodu řešení potenciálních sporů tedy v době, během kterého jsme jako správce povinen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
Účetní doklady, např. faktury vystavené společností POIROT s.r.o., jsou v souladu se zákonem archivované 10 let od jejich vystavení.
Souhlas s marketingovými nabídkami je platný 4 roky nebo do odvolání
Recenze 6 let
Komunikace 2 roky
Soutěže 1 rok
V ostatních případech vyplývá období zpracování z účelu zpracování nebo je dané právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.1. Práva dotčených subjektů
a) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů děláme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat učinění opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
c) Máte také právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které společnost Poirot s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vybavení již podané objednávky) či na ochranu svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou potřebné pro stanovený účel nebo pokud bude uložení vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

4.1. Všeobecné informace o cookies
Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, smartphonu či jiném zařízení a které se používají ve vašem prehliadači.Vďaka tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět. Více informací o souborech cookies můžete najít na https://ec.europa.eu/info/cookies_cs

Soubory cookies využíváme např. na:

1) Správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušší dokončili svou objednávku
2) Zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
3) Co nejlépe přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích
4) Zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovaly reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. "cookie třetích stran"). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

4.2. Využití souborů cookies

S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny webů. Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. "Session cookie", jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé, tzv. "Persistent cookie", zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud jejich ručně neodstraníte (čas ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

1) Analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
2) Konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
3) trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
4) remarketingových, které používáme k personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení
5) Esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

V rámci analytických cookies využíváme službu Google analytics - více informací o cookies Google analytics

4.3. Odmítnutí souborů cookies
Nastavení použití cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit jejich na vámi vybrané typy.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie naleznete na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

4.4. Odkazy
Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv informace, materiál, produkty nebo služby nacházející se na těchto webových stránkách nebo přístupné prostřednictvím nich.

V případě jakýchkoliv dotazů, žádostí, nebo z důvodu poskytnutí informací či zrušení souhlasu zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím přiloženého on-line formuláře, nebo poštou na adrese:
 
POIROT s.r.o.
Račianska 69 / B
831 02, Bratislava Slovenská Republika